Vang het Licht (in ontwikkeling)

IMG_0043rembrandt_zelfportretvang het licht

Vang het Licht

Vang het Licht is een project dat nog in ontwikkeling is.
Het wordt ontwikkeld door Martin Borchert, Els Brouwer en Jos Boerjan

Het project ‘Vang het Licht’ is een lessencyclus rondom de verschillende aspecten van licht. In grote lijnen is het als volgt opgezet:

STAP 1
Een lespakket wordt van te voren uitgereikt aan de deelnemende klas.
Dit pakket geeft de klassendocent handvatten om het project in te leiden. Het accent bij dit onderdeel ligt op ‘Licht in de beeldende kunst’. Twee onderdelen worden behandeld, namelijk:

  • De Gotische kathedraal (voornamelijk het glas en lood en de invloed hiervan op het licht in de kathedraal)
  • Rembrandt (De schilder van het licht, clair obscure. De leerlingen maken als voorbereiding een hoed geïnspireerd op de schilderijen van Rembrandt)

Voor het slagen van het project is het van belang dat beide onderdelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

STAP 2

Bezoek van twee beeldend kunstenaars (Martin Borchert en/of Els Brouwer en/of Jos Boerjan ) Tijdens dit bezoek van één dagdeel gaan de leerlingen concreet aan de slag waarbij het accent ligt op het zintuigelijk ervaren van wat licht is en doet.
De klas wordt in groepjes van drie verdeeld. De groepjes gaan in een carrousel vorm langs de verschillende onderdelen:

Het LichtLab
In groepjes van maximaal 8 bezoeken de leerlingen het LichtLab. Hier gaan de leerlingen aan de slag met allerlei proefjes met licht. De begeleiding is De volgende aspecten komen aan bod:
Licht als energie
• licht geeft warmte
• vergrootglas (als er zon is)
• zonnesporen: projectielicht en energie

Vang het licht
• zonnespoor: projectie
• LichtLab wordt camera obscura, indien mogelijk
• of losse camera tegen raam aan (verwisselen gaatje)

Breken van licht
• maak een regenboog
• spelen met het prisma
• de waterbak met spiegel en regenboog maken

Mengen van licht
• met lampen
• met boormachine
• lichttekening maken met zaklantaarns (kleur) op witte wand of op object

Schenken van licht
• met een fles water
• glasvezel

Het KunstLab
In het KunstLab gaan de leerlingen portretfoto’s maken van elkaar. Ze nemen de hoed mee die ze voorafgaand hebben gemaakt in de klas. In het KunstLab liggen ook verschillende lappen stof, die ze kunnen gebruiken als kleding.
De leerlingen hebben van te voren geoefend in hoe te portretteren (zie voorafgaand aan de Dag van het Licht). Met behulp van een zaklamp of andere belichting maken ze foto’s van elkaar.

De Kathedraal
De klassendocent gaat met de leerlingen aan de slag met het maken van een kathedraal in een leegstaand lokaal of eigenlokaal. De ramen worden beplakt met transparant folie (vliegerpapier of een ander transparant papier). Het effect is dat de ruimte een totaal andere sfeer krijgt. Leerlingen zien wat licht en gekleurd licht doet met een ruimte. Het hele proces wordt op film gezet.